שבעים פנים - פרשת וזאת הברכה

לכבוד שמחת תורה אנו מביאים תוכנית מיוחדת ששודרה בשנות התשעים, במסגרת התוכנית האיכותית, שבעים פנים, מבית היוצר של הטלוויזיה החינוכית.
ירון לונדון משוחח עם פרופ' שלמה בן יוסף, על הפרשה האחרונה בחמשת חומשי תורה "וזאת הברכה", לקראת שמחת תורה.

שמחת תורה - הרב יונה מצגר

חג שמחת תורה חל בכ"ב בתשרי, ביום בו חל גם יום שמיני עצרת. בחג חוגגים את סיום קריאת 54 הפרשות שבספר התורה בבית הכנסת ומתחילים לקרוא את התורה מחדש.
שמחת תורה - על מה ?
חודש תשרי עשיר בחגים ובמועדים: ראש-השנה, יום-הכיפורים, חג-הסוכות, שבעת ימי חול המועד - שפע של חגים. לשם מה זקוקים אנו לחג נוסף, שמחת-תורה ?
חז''ל משיבים על כך במשל ''משל למלך שעשה סעודה שבעה ימים, וזימן כל בני-אדם שבמדינה בשבעת ימי המשתה. כיוון שעברו שבעת ימי המשתה, אמר לאוהבו: כבר יצאנו ידינו מכל בני המדינה - נשמח אני ואתה" .
שבעת ימי חג-הסוכות מרעיפים שפע וברכה לעולם כולו, לכן היו מקריבים בחג-הסוכות שבעים פרים, כנגד שבעים אומות-העולם, ואז, ביום השמיני, אומר הקב''ה לעם ישראל 'אוהבו', עכשיו נעשה חג שיהיה רק שלי ושלכם.
 

שאלות ותשובות - להיות בשמחה תמיד

להיות בשמחה תמיד - הרב שלמה אבינר
[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: סוכות זמן שמחתנו.  אך רבי נחמן אמר ש"מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד"...
ת: נכון.  אך אין זה החידוש של רבי נחמן.  כבר כתב הרמב"ם: "לא יהא מהולל ושוחק, ולא עצב ואונן, אלא שמח כל ימיו בנחת, בסבר פנים יפות" (דעות א ד).
ש: מאיזה דין?
ת: "והלכת בדרכיו" (דברים כח ט), ללכת בדרכי ד' הטובים והישרים (דעות שם ו) כלומר דרך האמצע (שם ד).
ש: אבל כיצד להיות בשמחה תמיד?  הרי לאדם יש צרות עלי אדמות: כלכליות, משפחתיות, בריאותיות ועוד ועוד!
ת: אכן, זו שאלת השאלות, שמתבררת בספר קהלת, וכן בספר אויב וגם בתהילים.  הכל תלוי איפה האדם מחפש שמחה.  אם הוא מחפש אותה באותם הדברים שמנית, לא בהכרח ימצא אותה, כי העולם הוא כגלגל הסובב, דברים מתהפכים ומשתנים.
ש: אז איפה לחפש?
ת: באהבת ד'.  אהבת ד' היא האושר היחיד עלי אדמות.  וכן לדעת שד' אוהב אותנו.  לו ידענו כמה ד' אוהב אותנו, היינו רוקדים כל היום.  ואהבת ד' אפשר לבטא בכל מצב, בריא או חולה, עשיר או עני, חופשי או אסיר, רווק או נשוי וכן הלאה.
ש: כיצד לבטא אהבת ד' למעשה?
ת: ואהבת את ד' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך.  בכל לבבך – ביצר הטוב, בהליכה אחריו, וביצר הרע, במלחמה נגדו.  בכל נפשך – במסירות נפש.  ובכל מאודך – בכל ממונך.  נאמנות לד' גם בכל המצבים ובכל הסיבוכים.  וכמובן לא להתבייש מאמונתנו, כמבואר בסעיף הראשון של השולחן ערוך.
ש: אבל האם אין עוד אהבות, כגון ארץ ישראל, או משפחה?
ת: בודאי!  זה נכלל!  אהבת ד' מתפשטת בכל דבר בו השכינה שורה, בתורה ובמצוות, בעם ישראל ומתוך כך בארץ ישראל, ועם ישראל כולל לפני הכל את המשפחה.  העיקר, בכל מצב ,לאהוב את ד', בעבודה ובצבא, בין אדם לחברו ובמידות טובות.
ש: אבל כל אלה הם מעשיים ולא מצב פנימי נפשי?!
ת: מעשים מתוך מצב פנימי.  "ואתם הדבקים בד' אלהיכם חיים כולם היום"!
ש:האם קרבת ד' היא לא מדרגה גבוהה עבורנו, אנחנו הקטנים?
ת: גם אם אינינו ראויים, זה מתאים לכולנו, "אתם הדבקים בד' אלהיכם", "חיים" – ולא אנשים מנותקים מן החיים, "כולכם" – ולא רק צדיקים, "היום" – ולא רק בעולם הבא.  דבקים בד' – ישירות, ללא מתווכים.
ש: אבל אין זה קל.  היצר הרע אורב...
ת: ידוע.  הוא רשע אבל טפשי.  אנחנו מכירים את כל התחבולות שלו ואנו ננצח אותו.  ד' מחכה לנו ועוזר לנו.  כמובן צריך להתאמץ, ולהיות מוכן לסבול בשביל ד'.  למשל לעלות לרגל מצפון הארץ עד ירושלים, גם אם אין אמצעי תחבורה.
ש: ובכל אלה האם האדם אינו מרוכז בעצמו יתר על המידה?
ת: חלילה.  הרי אמרנו שאהבת ד' מתגלה באהבת עם ישראל ובמיוחד המשפחה.  יש לעשות חסד לזולת, גם חסד גשמי, וגם חסד רוחני לנשמה.  וכאמור המזון היחיד לנשמה הוא  קרבת ד', כדי להרוות את הצמאון למוחלט של הנשמה.
ש: כל זה נראה נס...
ת: כן.  אנו מאמינים בניסים, במיוחד בניסים שבתוך הלב.  נכון שאנו חלשים וחוטאים, פושעים ומסכנים, אבל אנחנו יכולים להתרומם  מעל זה .אנחנו יכולים להיות טהורים.  אנחנו יכולים להשתחרר מהאהבה לתענוגים חומריים. ולטעום אושר אחר.  איזה אושר להתפלל לד'!  לא להתחכם!  להיות תמימים!
ש: האושר של "ואתם הדבקים בד' אלהיכם", - זה בשבילנו!  אז זו לא עבודת ד' אלא עבודת עצמנו!
ת: גם זו שאלת השאלות.  זה גם בשבילנו וגם בשביל רבונו של עולם.  או ליתר דיוק, זה בשביל רבונו של עולם וגם בשבילנו.  כך כותב בעל התניא: "...עבודתם... הוא לצורך גבוה... ולא כדי לדבקה בו יתברך בלבד לרוות צמאון נפשם הצמאה לה' כמו שכתוב: הוי כל צמא לכן למים.. כדפירש בתיקונים (תיקוני הזוהר): איזהו חסיד, המתחסד עם קונו, עם קן דיליה ליחדא קב"ה ושכינתיה בתחתונים, וכמו שכתוב ברעיא מהימנא פ' תצא: כברא דאשתדל בתר אבוי ואימיה (כמו בן שמשתדל עבור אביו ואמו) דרחים לון יתיר מגרמיה ונפשיה ורוחיה ונשמתי' כו' (ואוהב אותם יותר מעצמו ונפשו ורוחו ונשמתו) ומסר גרמיה למיתה עלייהו למיפרק לון (ומוסר נפשו למיתה כדי להצילם) (תניא סוף פרק י).
ש: זו כבר מדרגה גבוהה מאוד...
ת: כן.  הוא מגדיר שזו מדרגת "בני עליה".  אנחנו עוד לא שם, אך עלינו להתגעגע לשם.

תפילת הלל - סוכות

תפילה חגיגית בחול המועד סוכות בסגנון קרליבך, נערכה בישוב מורשת. ר' מאיר גלייזר - מלחין, חזן וזמר הוביל את התפילה וסיפר על משנתו המוסיקלית של הרב שלמה קרליבך ז"ל.

ציבור המתפללים במורשת הביאו איש את כלי הנגינה שלו ואת התפילה ליוו גיטרות, תופים, כלי הקשה אחרים, חליליותֿ קלרניט ועוד ויצרו יחד תפילה מרנינה ומרוממת נפש.

הלל - ההרים רקדו - קרליבך ♫

הים ראה וינוס.. ההרים רקדו כאילים (תהילים, קיד)
בתפילת ההלל מופיע תיאור ציורי של התנהגות הבריאה בשעת קריעת ים סוף 

"א. בְּצֵאת יִשְׂרָאֵל, מִמִּצְרָיִם; בֵּית יַעֲקֹב, מֵעַם לֹעֵז.
 ב. הָיְתָה יְהוּדָה לְקָדְשׁוֹ; יִשְׂרָאֵל, מַמְשְׁלוֹתָיו.
 ג. הַיָּם רָאָה, וַיָּנֹס; הַיַּרְדֵּן, יִסֹּב לְאָחוֹר.
 ד. הֶהָרִים, רָקְדוּ כְאֵילִים; גְּבָעוֹת, כִּבְנֵי-צֹאן."


מפני מה הים נס ואילו ההרים רקדו ? 
האדמו"ר הזקן הפנה את תשומת לבינו להבדל שבין התנהגות הים להתנהגות ההרים והגבעות: הים – ראה וינוס. ואילו ההרים – רקדו כאילים. והשאלה הנשאלת: אם גילוי האלוקות היה באופן המטיל יראה עד כדי כך שהים ראה ונס, מדוע רקדו ההרים (ביטוי של שמחה) ? ואם גילוי האלוקות היה באופן של שמחה, מדוע נס הים (ביטוי של יראה) ?
מבאר האדמו"ר הזקן כאן ביאור נפלא על פי דברי השל"ה הקדוש על הפסוקים הנ"ל: גילוי אלוקות מצד עצמו אינו באופן של יראה או שמחה. אלא גילוי ההעלם האלוקי בלבד. אבל - כאשר מתקיים בעולם גילוי אלוקות (כביכול גילוי העצמיות של ה') אזי מתגלה גם בכל פרט בבריאה מהותו העצמית (שכן בסופו של דבר – הכול אלוקות). הים וההרים הם על דרך שני שרים המוצאים עצמם לפתע, באופן בלתי צפוי מול המלך. השר שעבודתו מצד טיבעו העצמי הוא בד"כ בקו היראה – תיפול עליו יראה ופחד. ואילו השר שעבודתו מצד טיבעו העצמי הוא בד"כ באופן של אהבה – הרי בראותו את המלך תתלהט האהבה בליבו כרשפי אש והוא יצא במחול. כך גם הים וההרים. ברגע התגלות אור אלוקי נעלה בעולם, פעל הדבר עליהם גם גילוי עצמיותם:
הים – קו היראה, ואילו ההרים – קו האהבה והשמחה.
אך עדיין צריך להבין – מדוע הים הוא קו היראה ואילו ההרים הם בקו האהבה ?
התשובה היא: שורשו הרוחני של הים הגשמי הוא ספירת המלכות. ולכן גם מהותו דומה - חז"ל אומרים כי כל מה שיש ביבשה יש בים, אלא שהים "מכסה" את תוכנו. אבל – בזמן קריעת ים סוף התחולל שינוי בעולמות העליונים – ספירת המלכות "נבקעה" ע"י אור "הסובב כל עלמין" והאור האלוקי זרם לעולם באין מפריע. 

וכיוון שנבקעה ספירת המלכות שהיא שורשו של הים, נבקע גם הים – וינוס – נבהל מהגילוי שאינו רגיל בו. 

אבל שורשם של ההרים והגבעות הוא במידות שלמעלה מספירת המלכות,

(ההרים ב חג"ת [חסד, גבורה,תפארת] והגבעות ב נה"י [נצח,הוד,יסוד]). בדרגות אלו בעולם האצילות ישנו גילוי אלוקות רב. וממילא כאשר נמשך גילוי אלוקות זה עד למטה לעולם הגשמי, פעל הדבר שמחה בהרים והגבעות עד כדי "ריקוד", שכן לגילוי זה הם "רגילים" ומשתוקקים תמיד ! 
ההרים רקדו - רבי שלמה קרליבך
He'Harim Rakdu - Rabbi Shlomo Carlebachמילים מתוך תפילת ההלל

הֶהָרִים רָקְדוּ כְאֵילִים גְּבָעוֹת כִּבְנֵי צֹאן.
מַה לְּךָ הַיָּם כִּי תָנוּס הַיַּרְדֵּן תִּסֹּב לְאָחוֹר.
הֶהָרִים תִּרְקְדוּ כְאֵילִים גְּבָעוֹת כִּבְנֵי צֹאן.
מִלִּפְנֵי אָדוֹן חוּלִי אָרֶץ מִלִּפְנֵי אֱלוֹהַּ יַעֲקֹב.חכמת שלמה - ספר קהלת