לשון הרע

לשון הרע - הרב שלמה אבינר
שלב ראשון בשמירת הלשון: "מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך".
ישנם אנשים שקיבלו על עצמם לא לדבר לשון הרע שעה ביום. וכי בשאר שעות היום מותר? ודאי שלא. אבל הגאולה קמעה קמעה. קודם - שעה ביום. הצלחת ? - שבוע הבא שעתיים ביום, וכן הלאה.
האם יש לשתוק כל היום ? מנזר שתקנים ?
לא. מותר לדבר, ולא רק דברי תורה, אלא גם בנושאים מדיניים, חברתיים, משפחתיים, וכל מיני נושאים עדינים - אבל בלי לדבר רע. יש להתרגל לכך.
גם על אישי ציבור שאיננו מכירים אישית, אסור לדבר רע. משל אמרו: זבוב מחפש לכלוך. למה לו לחפש לכלוכו של אדם ? אם אדם שאינו מכיר אותך אישית, יחל לדבר עליך רעות - האם תהיה מאושר ? הרמב"ם מגדיר: "אחד המספר לשון הרע בפני חברו או שלא בפניו, והמספר דברים שגורמים, אם נשמעו איש מפי איש, להזיק חברו בגופו או בממונו, ואפילו להצר לו או להפחידו, הרי זה לשון הרע" (הלכות דעות ז ה). אסור לצער את הזולת.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
לשון הרע על פי הקבלה - הרב זמיר כהן

האם מחלוקת בדעות נחשבת לשון הרע ?
כמובן, מחלוקת בדעות אינה לשון הרע. אחד סבור שיש לנקוט במדיניות כלכלית מסוימת ולקצץ בתחום מסוים וחברו סבור אחרת. פלוני סובר שלטובת העם היושב בציון יש לחתוך חלקים מארץ ישראל וחברו רואה בכך אסון. אלו ויכוחים ענייניים. מותר להביע ביקורת על מדיניות של שר. זו מחלוקת בדעות. אבל לומר עליו ביטויי גנאי אישיים - אסור. מותר לדבר על השיטה, לא על האדם. אל תאמר: הוא בטלן ועצלן, טיפש ומרושע. יתכן מדינאי צדיק גדול ויקר מפז, ובכל זאת שיטתו מוטעית לחלוטין, ומנגד - מדינאי מושחת ובכל זאת הוא מקדם עניינים לטובה.
האם מותר לומר דברי לשון הרע על ציבור או קהילה ?
ואם על אדם פרטי אסור לדבר לשון הרע, קל וחומר על ציבור שלם: על חרדים או על לאומיים דתיים, על שמאלנים או על ימניים, על עולים מרוסיה או מאמריקה, וכן הלאה. זה יותר חמור מדיבור לשון הרע על אדם בודד, כי זה מוכפל במספר האנשים. לשון הרע על ציבור של מאה אלף אנשים - אלו מאה אלף עברות. זה גם מוכפל במספר השומעים. לשון הרע על אדם אחד ברדיו, כאשר יש מאה אלף שומעים, אלו מאה אלף עברות. לשון הרע על מאה אלף אנשים בפני מאה אלף אנשים - אלו עשרה מיליארד עברות!
האם מותר לומר את האמת גם אם זה לשון הרע ?
לעיתים שואלים אדם: למה אתה מדבר לשון הרע? הוא משיב: אבל זו אמת ! אם כן, הוא אינו יודע הלכות. לשון הרע אסורה גם על אמת. הדובר שקר, חמור יותר: מוציא שם רע. יש גם רכילות: אין מדברים רע על אדם, גם לא דברים שטבעם לסכסך. לדוגמה: פלוני סיפר עליך שקנית רכב חדש יקר מאוד. תגובתך: מה זה עניינו ?! וכך העניין מתגלגל. כך יש עיתונאים רכלנים המנסים להצית אש.
זה הסדר: מן החמור אל היותר חמור: רכילות, לשון הרע, הוצאת שם רע, ובעל לשון הרע - שהוא קבוע.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
סגולה גדולה לעשירות - הרב זמיר כהן

יוסף הצדיק דיבר לשון הרע על אחיו וראו מה נגרם. לאחר מכן, הוא חזר בתשובה. מניין לנו? הוא מעולם לא סיפר לאביו מה שקרה. יתר על כן, הוא הקפיד לא להימצא עם יעקב אבינו ביחידות כדי למנוע ממנו שאלות מביכות. יש מסבירים שזו הסיבה לכך שבמשך עשרים ושתיים שנה, יוסף הצדיק לא הודיע על מקום הימצאו לאביו המתאבל, שכן חשש שמיד ישאל אביו את בניו לפשר הדבר וכל האמת הנוראה תתגלה.
גם בנימין שהיה אחיו מאב ומאם שתק. לא היתה שום תועלת לספר. יעקב אבינו לא ישלח בלש לחפש מחט בערמה של שחת. חז"ל אומרים: האבן הטובה של בנימין: ישפה. כלומר יש פֶּה ! הוא שותק, לא מפני שאין לו מה לומר, אלא משום - לשון הרע !
האם מותר לדבר לשון הרע על גויים ?
אמנם על גויים מותר לדבר לשון הרע. "לא תלך רכיל בעמך" - הוא אינו עמך. כמובן, אסור להוציא שם רע, כי שקר לעולם אסור, מכל סוג ומכל זן. אבל לא משום שזה מותר זה מומלץ. אחרי שיצאנו ממצרים, בדרך לארץ, דיברנו לשון הרע נגד ד' ונגד משה, וד' שלח נגדנו נחשים. איך זה קרה? אומרים חז"ל: הגויים סירבו לתת לנו לעבור דרך ארצם, הוכרחנו לעשות סיבוב ארוך ומייגע, ודיברנו לשון הרע עליהם, מתוך כך המשכנו לדבר על ד' ועל משה. היזהר ! כאשר אתה מדבר רע על ערבים, היזהר שלא תיגרר לדבר על יהודים.
באיזה מצבים כן מותר לומר לשון הרע ?
כמובן, יש יוצאי דופן: לשון הרע לתועלת. אם אדם עומד לעשות שותפות עם נוכל מושבע, ואין לך שום דרך אחרת להצילו, עליך להזהיר אותו. אם בחורה נמצאת בקשר שידוכין עם בחור מושחת באופן ברור וידוע - עליך להצילה. אבל אלו יוצאים מן הכלל. כמו שלחלל שבת עבור חולה מסוכן, הוא יוצא מן הכלל.
אבל הכלל הוא: שמירת הלשון ! טהרת השפתיים !
סרטונים מומלצים :

חומרת לשון הרע | שיעור לנשים בלבד | הרבנית לורי

לשון הרע הוא דיבור בגנות הזולת. המספר בגנות הזולת, אפילו אם הדברים הם דברי אמת, עובר על איסור "לשון הרע".
אם כלול בדברים דברי שקר, המספר אותם נקרא "מוציא שם רע".
לשון הרע כולל כל דבר של גנאי שאדם אומר על חברו. כמו: 'ראובן חצה את הרמזור באור אדום', 'ראובן הוא רמאי'. 'ראובן לא יודע קרוא וכתוב'.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
חומרת לשון הרע - חלק א' - הרבנית לורי 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
חומרת לשון הרע - חלק ב' - הרבנית לורי 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
חומרת לשון הרע - חלק ג' - הרבנית לורי 
כשם שאסור לספר לשון הרע, כך אסור לשומעו, וכל שכן להאמין לו ולקבלו כאמת ודאית.
בגמרא (ערכין טו:) מובא, כי לשון הרע הורגת שלושה אנשים: את אומרו, את מקבלו ואת האדם עליו דיברו.
מתוך: ויקישיבהבן או בת? כך תקבעו את מין העובר! ☢ בול פגיעה | הרב זמיר כהן

בתלמוד מובאת קביעת חז"ל על פי התורה, שמין העובר מסוגל להשתנות עד יום הארבעים  להריון - גם ללא נס על-טבעי. לכן, אדם החפץ בוולד ממין מסוים, רשאי לבקש ולהתפלל על כך עד יום הארבעים. ובלשונם:1 "משלשה ועד ארבעים - יבקש רחמים [אם הוא חפץ בבן] שיהא זכר".

הוכחה לאמיתות התורה | הסוד שמאחורי ברית המילה ביום השמיני

הזמן המתאים ביותר ל"ברית מילה" על פי המדע
הרב זמיר כהן
תגלית מדעית מרעישה מצביעה על קשר לא-מקרי בין זמן קרישת הדם בתינוק, למועד עריכת ברית המילה
עוד הוכחה שתורה משמיים.
אחת המצוות המפורסמות ביותר שביהדות -ואשר הובטחנו בתורה שהיא תשמר על ידי עם ישראל לנצח ובשמחהגם אם יהיה ציבור רב שאיננו שומר מצוותהיא מצוות ברית המילה.
וכך נאמר בתורה: ''...וביום השמיני ימול את בשר ערלתו''
אין התורה מצווה למול את התינוק הנולד מיד בימים הראשונים ללידתו.
היא גם אינה מצווה למול אותו מן היום השמיני והלאה.
אלא ''וביום השמיני ימול את בשר ערלתו''. ביום השמיני בדווקא.

הוכחה לאמיתות התורה | הסוד שמאחורי ברית המילה ביום השמיני | הרב יוסף מזרחי
נצטט מדברי ד''ר אילה אברהמוב במאמרה ''בעיות קרישה ודמום ביילוד"מנגנון הקרישה תלוי בקבוצת חלבונים הנוצרים בכבדאשר נקראים 'גורמי קרישה' או 'פקטורי קרישה'. גורמים אלה מסומנים במספרים הרומיים (I-IIIX) 1-13, והם מפעילים זה את זה בשרשרת [בעזרת אנזימים] עד לקבלת הקריש היציב הנקרא 'פיברין'.
בימים הראשונים אחרי הלידה אין הכבד בשל עדיין לפעילות זו, וברור שאינו יכול לעמוד במעמסת יתר של פעילות כירורגית. דבר היכול לגרום למותו של התינוק עקב דמם מסיבי, ללא יכולתו של התינוק להתגבר על הדמם הזה.
באופן פיזיולוגי עד גיל 8 ימים הכבד מתחיל להתאושש,
הוא הולך ומתבגר, ותיפקודיו משתפרים, ובגיל 8 ימים קיימת כבר רמה מספקת של גורמי קרישהומניעת דימום''.
יש לציין כי גם חוקרים לא-יהודים כגון ד''ר גיימס ארמנד קוויק, שנחשב לאחת הדמויות החשובות בהיסטוריה של הרפואה בארה''ב, הביעו את התפעלותם מקשר לא-מקרי זה שבין זמן הקרישה למועד ברית המילה. 
ד''ר גיימס ארמנד קוויק כותב: "אין זה מקרה שלפי דת משה מבצעים את טקס המילה ביום השמיני דווקא".
ביוני 2000 יצאה לאור המהדורה המעודכנת של ספרו רב-המכר של ד''ר ס.י. מקמילן, הנקרא "אף אחד מן המחלות הללו". בו הוא מציין בפליאה כי בעוד שבימיו הראשונים של התינוק קיים חסר משמעותי בחומרי הקרישהואילו לאחר היום השמיני חומרי הקרישה עומדים על רמה מספקת וקבועה הנשארת לאורך כל חיי האדם (100%( - הרי שלקראת היום השמיני מתרבים חומרי הקרישה בקצב מהיר והם עומדים ביום השמיני על רמה של 110%!!
כלומר, ביום השמיני, ורק ביום השמיני, מגיע ריכוז חומרי הקרישה לשיא של כל הזמנים, מעל הכמות הרגילה המלווה את האדם לאורך כל חייו.
ואיש המדע הנכבד, ד"ר מקמילן, אינו מסתיר את התלהבותו:
"יש לשבח את אנשי המדע שעמלו כל השנים הללו, עד שגילו שהיום הבטוח ביותר לביצוע ברית המילה הוא היום השמיני. אך בעת שאנו מוחאים-כף למדע על תגלית חדשה זו, אנו יכולים לשמוע הד עמום מדפי התנ"ך.
הדפים הללו מזכירים לנו שלפני 4,000 שנה האלוקים ציווה את אברהם למול, ואברהם מל את בנו ביום השמיני דווקא, לא משום מסקנה מדעית לאחר שנים רבות של מחקרים...
יום זה נבחר על ידי מי שברא את גורמי הקרישה".
שנזכה רק לשמחות


לקראת שבת - פרשת תזריע

אשה כי תזריע וילדה זכר (ויקרא יב,ב)

שאלו את הגאון מווילנא מה הקשר בין תחילת פרשתנו לבין סוף הפרשה הקודמת פרשת שמיני שכתוב בסופה "להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל "?  

וביאר זאת על פי הגמרא בסוף יומא אשר הייתה אישה בהריון שהתאוותה לאכול ולפי הדין אישה כזאת מותר לה לאכול כי אם לא אוכלת זה סכנה לחיי התינוק.
לאישה הזאת לחשו לה שהיום יום כיפור ונרגעה ואחר כך נולד ממנה רבי יוחנן, ומסופר עוד בגמרא על אישה אחרת שהתאוותה וכשלחשו לה שהיום יום כיפור לא נרגעה ונולד ממנה שבתי אצר פרי שהיה רשע גדול.

ועל פי גמרא זו ביאר להבדיל בין הטמא ובין הטהור הכוונה בין הצדיק לבין הרשע זה על ידי ההבדלה בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל ועל ידי אישה כי תזריע , זאת אומרת שאם האימא מקיימת ולא אוכלת דברים אסורים או כמו בגמרא שלנו לאכול ביום כיפור על ידי זה זוכה שייוולד לה בן טהור
.


הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳