פרשת בשלח - רגע על הפרשה

האם הייתם מסוגלים ללכת לישון בשקט בלילה כשמקרר ריק לחלוטין ?
מהו לחמא דמהימנותא (לחם האמונה) ?
ולמה כל דבר אצלנו חייבים לציין עם אוכל.
זאת ועוד בסרטון קצרצר לפרשת בשלח
הסבר קצר על רעיונות מפרשת השבוע מפי רן רשף.


מופק בשיתוף ראשת מגמת תקשורת - תמר אפרתי ובעזרת ראשת מגמת אומנות - כרמלה הלה 
אולפנת נוה שרה הרצוג, בני ברק.
שבת שירה

שבת שירה היא שבת פרשת בשלח בה מופיעה שירת הים ששרו בני ישראל על נס קריעת ים.
בפרשה זו מוזכר גם סיפור המן שירד לבני ישראל במדבר, וכזכר לכך ישנם מנהגים מיוחדים בחלק מן הקהילות. על פי הסבב השנתי של קריאת פרשיות השבוע, שבת שירה חלה בדרך כלל בשבת הסמוכה לט"ו בשבט.
יש נוהגים ב"שבת שירה" לפזר מזונות לציפורים. מנהג זה מקורו באגדה המספרת, כי בשבת הראשונה לרדת המן, יצאו דתן ואבירם ואנשיהם לשדה לפנות בוקר ופיזרו מהמן שלקטו כפליים ביום שישי, ואחר כך הזעיקו את העם לצאת וללקט מן בשבת, כדי להפריך את דברי משה שאמר: "שבת היום לה' - היום לא תמצאהו בשדה" (שמות טז, כה). אך הציפורים הקדימו ואכלו את כל המן שפיזרו דתן ואבירם בשדה, וכשבאו האנשים ללקט, לא מצאו כלום, ואז אמרו: "משה אמת ותורתו אמת". ובזכות המעשה הטוב של הציפורים, שגרמו שלא ילעיזו את משה , מפזרים לפניהם מזונות בשבת שירה.חומות של תקווה - חיים ישראל ♫

מתוך אלבום ה- DVD קומזינג 2 של תזמורת המנגנים
חיים ישראל מבצע בהופעה מחשמלת וסוחפת את הלהיט "חומות של תקווה" עם תזמורת המנגנים יחד בני הישיבות בהופעה חיה להקלטת ה- DVD קומזינג 2 של תזמורת המנגנים.

חומות של תקווה
חיים ישראל
לחן: רחמים רבא
נגינה: תזמורת המנגנים
קהל: בני הישיבות
מילים: חיים ישראל ורחמים רבא

הלכתי חיפשתי חומות של תקווה
ושוטטתי בחושך
חיפשתי אותך בתוך נבכי נשמה
החושך גבר על האור
חיפשתי מקום מסתור לצידך
לאור שלך

מתוך אלבום ה- DVD קומזינג 2 של תזמורת המנגנים
גלי הים וכל אשר בם שטפו את תעתועי
האהבה בעמקי נשמתי נרדמה
החושך גבר על האור
חיפשתי מקום מסתור לצידך
לאור שלך

גם כי אלך בגיא צלמוות
לא אירא רע כי אתה עימדי
שבטך ומשענתך המה ינחמוני,
המה ינחמוני

שמעתי אבנים זועקות,
אנשים דוממים ושותקים
גלגלי הזמן המזלות
לא מלמדים לא מקיימים
החושך גבר על האור
חיפשתי מקום מסתור לצידך
לאור שלך


גם כי אלך...

לקראת שבת - פרשת בשלח

ביציאה ממצרים עומדות בפני היהודים שתי אפשרויות: מסע דרך ארץ פלשתים הקרובה יותר, ומסע דרך המדבר. מחשש כי מלחמות עתידיות עלולות לגרום לעם לרצות לשוב מצרימה, אלוקים מוביל אותם דרך המדבר כך שאפשרות החזרה למצרים תהיה נגישה פחות.
את ארונו של יוסף, שהשביע את אחיו לפני פטירתו "כאשר יפקוד אתכם האלוקים, תעלו את עצמותי ממצרים", נוטל משה יחד עמם.
ביום השלישי ליציאתם מורה האלוקים לבני-ישראל להטעות את המצריים ולצעוד לכיוון מצרים. מעשה זה יגרום לפרעה לחשוב כי בני-ישראל טועים במדבר, הוא ירדוף אחריהם כדי להשיבם למצרים ואז יתנקם האלוקים בפרעה ובכל חילו.
כאשר פרעה מבין כי בני-ישראל ברחו ממצרים והם לא מתכננים לשוב ליבו נהפך והוא ועבדיו אומרים לעצמם: "מה זאת עשינו? כיצד איפשרנו לבני-ישראל לצאת ממצרים"? הם רודפים אחרי בני-ישראל, ומוצאים אותם כשהם חונים על פני הים.
בני-ישראל חוששים מהמפגש הצפוי
היהודים המבחינים שפרעה רודף אחריהם יראים מהמפגש הצפוי. הם צועקים אל בורא העולם ומתלוננים למשה: מדוע הוצאת אותנו ממצרים? האם אין קברים במצרים, ולפיכך ביקשת להפוך את המדבר למקום קבורתנו לאחר שנמות במערכה עם פרעה? עדיפה עלינו עבדות במצרים ממוות במדבר.
אל תיראו! מרגיע אותם משה. התיצבו וראו את ישועת ה'. לא עליכם יהיה להילחם במצרים, כי האלוקים ילחם עבורכם.
האלוקים מורה למשה להרים את מטהו על הים והים יבקע, אזי בני-ישראל ילכו בתוך הים ביבשה.
לילה דרמטי
במשך כל הלילה עמדו מחנה ישראל ומחנה מצרים זה לצד זה כשרק עמוד ענן מפריד ביניהם. משה נוטה את ידו על המים, הים נקרע ובני-ישראל עוברים בתוך הים ביבשה.
המצרים ממהרים לרדוף אחריהם ולהיכנס אל הים; האלוקים מטיל מהומה במחנה מצרים, כשהוא מוריד עמוד אש השורף את אופני העגלות. המצרים מבינים כי האלוקים נלחם בהם ומבקשים לשוב על עקבותיהם, אך אז מורה האלוקים למשה לשוב ולנטות את ידו על הים והמים שבים ומכסים את כל חיל מצרים עד האחרון שבהם.
בני ישראל הצופים בנס המתרחש מול עיניהם מתמלאים ביראת אלוקים ובאמונה בו ובמשה עבד ה'.
שירת הים
משה ובני-ישראל שרים את מה שלאחר-מכן מקבל את הכינוי "שירת הים". השירה כוללת הודאה לאלוקים על הניסים שחולל מול עיניהם, היא מזכירה את הפחד והאימה הנופלים על כל האומות ששמע הנס מגיע לאזניהם, ומדברת על הארץ המובטחת ועל בית המקדש שיבנה בה.
גם מרים הנביאה שרה יחד עם נשי ישראל שירה בתופים ובמחולות.

משה בונה מזבח במקום כתודה על נס הניצחון. הוא מציין כי האלוקים נשבע בכסאו להילחם בעמלק לנצח.
בפרשת השבוע - פרשת "בשלח" מגיע עם ישראל לים סוף. לאחר נס קריעת ים סוף מתעלה העם לדרגה רוחנית גבוהה יותר ושר את "שירת הים".
הרב רונן לוביץ' והמוזיקאי וראש החוג למוזיקה ד"ר איתן שטיינברג משוחחים על המשמעות הרוחנית של שירה  בימינו.

המים המרים
לאחר הליכה בת שלושה ימים במדבר במהלכה לא מצאו מים, מגיעים היהודים אל מרה שם הם מוצאים מים. אך השמחה מוקדמת מדאי: המים מרים ולא ניתנים לשתיה. העם מתלונן למשה, הוא צועק אל בורא העולם שמורה לו להשליך עץ מסויים אל המים. העץ ממתיק את המים המרים ואלוקים אומר לעם כי אם הם ישמעו בקולו הוא יסיר מהם כל מחלה.
בתחנתם הבאה, אילים, מוצאים היהודים שתים עשרה מעיינות מים ושבעים תמרים.
המן
שוב מתלוננים היהודים למשה ולאהרן מדוע הוא הוציא אותם ממצרים. הפעם הם עושים זאת לאחר שהלחם שהוציאו ממצרים כצידה לדרך תם מכליהם. "אנו זוכרים את סיר הבשר עליו ישבנו במצרים" הם קובלים, "ואילו כעת אנו עומדים למות ברעב במדבר". משה משיב להם את דברי האלוקים: "שמעתי את תלונות בני ישראל. בערב תאכלו את בשר השליו ובבוקר אמטיר לכם לחם מן השמים".
כאשר בני-ישראל מגלים את שכבת הלחם בבוקר הם שואלים זה את זה "מן הוא"? "מה זה"? כך מקבל הלחם את השם: 'מן'.
האלוקים מצווה: יש ללקוט מן ה'מן' עומר (מידה מסויימת) לכל בן משפחה. אסור להותיר ממנו עד בוקר (כמה אנשים עוברים על הציווי והמן שהותירו מעלה תולעים); ביום שישי יש ללקוט מנה כפולה, שכן בשבת לא ירד 'מן' מהשמיים (גם כאן, קבוצת אנשים יוצאת ללקוט ביום השבת אך לא מוצאת מאום בשדה). בהזדמנות זו מצווה אותם האלוקים על שמירת השבת.
כדי לזכור את הנס בדורות הבאים, מניח אהרן בפקודת האלוקים מן בצנצנת. בסך הכול אכלו היהודים את המן במשך ארבעים שנה, עד שנכנסו לארץ ישראל.
מים מן הסלע
ברפידים שוב צמא העם למים, ובורא העולם מצווה את משה לקחת את מטהו ולהכות את הצור ממנו יצאו מים. משה עושה זאת, והמקום מקבל את השם 'מסה ומריבה', על שם שבני ישראל רבו וניסו את ה'.
מלחמת עמלק
בחנייתם ברפידים מגיע העם העמלקי ונלחם בישראל. משה מצווה את יהושע תלמידו לבחור לו אנשים ולצאת להילחם בעמלק. הוא עצמו יושב על ראש הגבעה יחד עם אהרון וחור, ומטה האלוקים בידו. בכל פעם שמשה מרים את ידו השמימה גוברים ישראל, ובכל פעם שהניח אותה גובר עמלק; ידיו של משה כבדות, והוא ישב על אבן כאשר אהרון וחור תומכים בידיו עד לשקיעת החמה, אז הוכרע עמלק.
האלוקים אומר למשה לכתוב את סיפור מלחמת עמלק בספר, "כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים".

מנפלאות הבריאה - הארבה

להקות ענק שמופיעות משום מקום אוכלות ומחסלות כל דבר ירוק וצומח ונעלמות אחר כך כלעומת שבאו. נחיל ממוצע מכיל כ- 40 מיליארד פרטים, כלומר שבנחיל אחד יש יותר מפי 5 יותר חגבים ממספר בני האדם בעולם כולו. הנחיל פרוס על פי מאות קילומטרים ומחסל כ- 2000 טון צמחיה ביום. מופיע ונעלם.

אז על מה כל המהומה?
בספר שמות - פרשת בא קראנו על מכת הארבה שהגיע למצרים. בעולם מצויים מינים רבים של ארבה, אבל מעטים מהם, כמו ארבה המדבר והארבה הנודד, הם מזיקים ומסוכנים. הסכנה מתחילה כאשר מתחילה תופעה ביולוגית מיוחדת במינה בה מתחילים החגבים הבודדים ליצור להקות אדירות ולנדוד ממקום למקום תוך שהם מחסלים את כל הגידולים החקלאיים שהם פוגשים בדרכם.
במצבים רגילים חיים חגבים אלה כבודדים ואפילו נמנעים ממגע עם בני מינם, עפים בלילה למרחקים קצרים בלבד ומתרבים אחת לשנה.
התרבות הארבה
נקבת הארבה מחדירה את קצה בטנה לתוך קרקע לחה ומטילה בה כמאה ביצים. כדי להגן על הביצים היא מפרישה עליהן קצף שנעשה קשיח ובלתי חדיר לאחר התקרשותו. מהביצים בוקעים זחלים חסרי-כנפיים, הקרויים ילק. הם זוללים כל עלה ירוק שנקרה בדרכם במשך שבועיים. בתום תקופה זו מתחילה התנשלות הזחל בשלבים כשבשלב האחרון מופיע חגב בוגר בעל כנפיים. (תהליך התפתחות זה נקראגלגול חסר(.
אך לפעמים, מסיבה שאיננה ברורה, אחת לכמה שנים מתחילה התרבות מואצת של החגבים ומופיעים כמה מחזורי הטלה בשנה ואף מספר הביצים בכל הטלה גדל. יתכן שתנאים טובים למחיה ושפע של מזון הם הגורמים לשינוי בהתנהגות החגבים. בעקבות ריבוי החגבים נוצרת צפיפות אוכלוסיה ההולכת וגדלה עד שברגע מסוים דווקא החגבים חובבי הבדידות מתחילים להתלהק (להיאסף ללהקה) ללהקות ענקיות המכסות שטחים עצומים של אלפי קמ"ר.

דבר מעניין נוסף קורה, בתהליך הרבייה המואץ, החגבים משילים את כיסוי גופם ומפתחים כסות גוף השונה בצבעיה מצבעי החגב הבודד גם גודלו של החגב משתנה וכנפי התעופה שלו גדלות עד כדי כך שלפעמים קשה לחוקרים לזהות שמדובר בחגב ממין מסוים שעבר שינוי (השינוי בגודל הכנפיים ובשרירי התעופה נועד להתאים את הארבה לנדידה ותעופה ארוכה). בשלב זה מושפע מאד החגב הבודד מהתנהגות חברי הלהקה.
כשהתנאים מתאימים מתרוממת להקת החגבים שבשלב זה מכונה ארבה ומתחילה בנדידה.            
מעופף למרחקים עצומים
הארבה הוא בעל חיים שמתקשה לעוף למרחקים גדולים, והוא נאלץ לנצל את זרמי הרוח כדי להגיע למקור מחיה. הארבה חייב לשמור על טיסה חסכונית ביותר.
צבעם הכהה של החגבים מאפשר להם לקלוט בקלות את קרינת השמש ולספק להם אנרגיה בזמן התעופה. הארבה מסוגלים לחצות מרחקים עצומים, בשנת 1989 חצתה להקת ארבה את האוקיינוס האטלנטי למרחק 5000 ק"מ. בזמן התעופה מנצל הארבה את מלאי השומן שבגופו, ובזמן שהוא חונה על פני הקרקע הוא מכסה שטחים עצומים ומחסל כל צמח שהוא נתקל בו, מלבד תמר וזית. להקות גדולות של ארבה עוברות לעתים מעל אזורים צחיחים ואפילו ימים, ונחיתה באזורים אלו פירושה עבורם מוות.

החוקרים גילו כי הארבה ניחן ביכולת מיוחדת להבחין בעוצמת הרוח ובכיוונה. על ראשו של הארבה מצויה קבוצת שערות רגישות לזרמי אוויר, ובעת המעוף, האוויר העובר על פני הארבה מכופף את משושיו כלפי חוץ ובתגובה מחליש הארבה את עוצמת חבטות הכנפיים שלו. כאשר הרוח נעשית חלשה, הוא מגביר את החבטות. כך הוא יודע לשמור על האנרגיה שלו. הארבה, אגב, יודע גם לקפל את כנפיו ומשושיו בהתאם לזרימת האוויר, והוא מגלה התמצאות מפליאה בחוקי האווירודינמיקה.
להקות ענק של ארבה שמופיעות משום מקום אוכלות ומחסלות כל דבר ירוק וצומח ונעלמות אחר כך כלעומת שבאו. נחיל ממוצע מכיל כ- 40 מיליארד פרטים, כלומר שבנחיל אחד יש יותר מפי 5 יותר חגבים ממספר בני האדם בעולם כולו. הנחיל פרוס על פי מאות קילומטרים ומחסל כ- 2000 טון צמחיה ביום. מופיע ונעלם.
הארבה הנודד נחשב לאחר ממזיקי החקלאות הקשים ביותר ולאזורים שנפגעו מארבה לוקח שנים רבות להתאושש. 
מכת הארבה
מכאן ניתן להבין את נזקיה של מכת הארבה - המכה השמינית מעשר מכות מצרים (שמות י, יב- יט).
יב וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה: "נְטֵה יָדְךָ עַל אֶרֶץ מִצְרַיִם בָּאַרְבֶּה וְיַעַל עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם, וְיֹאכַל אֶת כָּל עֵשֶׂב הָאָרֶץ אֵת כָּל אֲשֶׁר הִשְׁאִיר הַבָּרָד 
". יג וַיֵּט מֹשֶׁה אֶת מַטֵּהוּ עַל אֶרֶץ מִצְרַיִם, וַיהוָה נִהַג רוּחַ קָדִים בָּאָרֶץ, כָּל הַיּוֹם הַהוּא וְכָל הַלָּיְלָה, הַבֹּקֶר הָיָה וְרוּחַ הַקָּדִים נָשָׂא אֶת הָאַרְבֶּה. 
יד וַיַּעַל הָאַרְבֶּה עַל כָּל אֶרֶץ מִצְרַיִם וַיָּנַח בְּכֹל גְּבוּל מִצְרָיִם, כָּבֵד מְאֹד, לְפָנָיו לֹא הָיָה כֵן אַרְבֶּה כָּמֹהוּ וְאַחֲרָיו לֹא יִהְיֶה כֵּן. 
טו וַיְכַס אֶת עֵין כָּל הָאָרֶץ וַתֶּחְשַׁךְ הָאָרֶץ, וַיֹּאכַל אֶת כָּל עֵשֶׂב הָאָרֶץ וְאֵת כָּל פְּרִי הָעֵץ אֲשֶׁר הוֹתִיר הַבָּרָד, וְלֹא נוֹתַר כָּל יֶרֶק בָּעֵץ וּבְעֵשֶׂב הַשָּׂדֶה בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם...
יט וַיַּהֲפֹךְ יְהוָה רוּחַ יָם חָזָק מְאֹד וַיִּשָּׂא אֶת הָאַרְבֶּה וַיִּתְקָעֵהוּ יָמָּה סּוּף, לֹא נִשְׁאַר אַרְבֶּה אֶחָד בְּכֹל גְּבוּל מִצְרָיִם. 
"מלך אין לארבה, ויצא חצץ כלו"
"ארבעה הם קטני ארץ, והמה חכמים מחכמים. 
הנמלים עם לא עז, ויכינו בקיץ לחמם. שפנים עם לא עצום, וישימו בסלע ביתם. 
מלך אין לארבה, ויצא חצץ כלו. שממית בידים תתפש, והיא בהיכלי מלך" (משלי ל, כד-כח).
שלמה המלך בחכמתו כתב בספר משלי שהארבה נחשב אחד מארבע החיות הארץ הקטנות שחכמתם מרובה. והארבה יצורים קטנים ללא הנהגה ושלטון חכמתם עומדת להם להתארגן בדמות צבא ערוך, אדיר-כוחוהארבה יוצא חוצץ (ערוך), היינו ערוך גדודים גדודים עצומים "כעם עצום ערוך מלחמה" (יואל ב, ה).
כיצד נלחמים בארבה ?
בעבר נהגו להכות בפחים ובכך לנסות ולהבריח את הארבה. כיום די ברור שקשה להתמודד עם להקת ארבה הנוחתת על שטחי צמחיה והדרך היעילה להתמודד עם מכת הארבה היא ריסוס הזחלים עוד לפני שהם הופכים לבוגרים מעופפים. לשם כך הוקמו מרכזים בינלאומיים העוקבים אחר נדידת הארבה, מרעילים זחלים ובכך מקטינים את הנזק הנגרם. שיטה חדשנית נוספת היא שימוש בהדברה ביולוגית: מגדלים תרביות של חיידקים המזיקים לארבה ומשתדלים להדביק בהם את הארבה ולגרום למגיפות באוכלוסייתו.
ומה יהיה אתנו ?                                                                                                                      הארבה פולש לישראל בדרכו מאפריקה פעם בכל שתיים עשר-עשרה שנה בממוצע. ולמעשה מגיע לכל חלקי העולם מלבד לארצות הקרות. בישראל מקווים מאד שרוחות מזרחיות הנושבות באגן הים התיכון ימנעו מנחיל הארבה להגיע לביקור "נימוסין" בארצנו
למרות שמשרד החקלאות ערוך לקראת הגעתם בכל זאת אם אכן זה יקרה בעתיד, אנחנו נהיה בצרות !!!!
על כל מפגש עם ארבה, או חגב גדול החשוד כארבה יש להודיע לחדר המצב של השירות להגנת הצומח 
במספר הטלפון:03-9681500 

שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רנא נערך ע"י הרב מרדכי ציון

ג'ינגל הבחירות של בית היהודי
ש: הבית-היהודי פרסמו את ג'ינגל הבחירות שלהם הכולל שירת נשים.  האם מותר להאזין לשיר?
ת: התשובה מיותרת, אך לצערנו, השאלה הרבה יותר חמורה: האם אפשר להיכנס לבית יהודי שזו תרבותו?

סרט בחירות לא צנוע
ש: ראיתי סרט לא צנוע של הבית-היהודי עם נשים שאני מתבייש שראיתי.  איני מבין למה הרבנים שתומכים בבית-היהודי לא מוחים?
ת: איך אתה יודע שלא מוחים?  אולי הם כן מוחים!  לכן שאל אותם ישירות.  ובבית-היהודי יש ת"ח.  שאל ישירות.

הסרט "הוא מה זה עושה"
ש: יש סרט בחירות של הבית-היהודי עם נשים לא צנועות ומילים לא צנועות.  מה הרב אומר?
ת: התשובה בתוך השאלה.

"בית יהודי"?
ש: אחרי שראיתי את הסרט "הוא מה זה עושה" לקראת הבחירות של ה"בית-היהודי", אני שואל את עצמי אם זה עדיין נקרא בית-יהודי או בית של גויים?
ת: ודאי שהחברים שם יהודים, אך יהודי, אף על פי שחטא, יהודי (סנהדרין מד א – מ"צ).

סרט לא צנוע של הבית-היהודי
ש: תמכתי בבית-היהודי, כעצת רבנים, ועתה ראיתי סרט בחירות לא צנוע ואני שואל את עצמי איך אוכל לבחור בעד מפלגה כזאת?
ת: אכן שאלה כבדה מאוד.  נקוה שימחקו את הסרט הזה ויעשו תשובה וכן יעשו תשובה על דברים אחרים.

טומאת האינטרנט
ש: אני נכשל כל הזמן בזימה באינטרנט.  מה לעשות?
ת: לזרוק את האינטרנט מן הבית.  אם היה היום אברהם אבינו, היה שובר את כל האינטרנט.
ש: אבל יש גם שיעורים טובים שם?
ת: שכרם יוצא בהפסדם.
ש: ואם זה לא תלוי בי, כי הוריי מסרבים להוציא?
ת: אז דיעבד, כדי למזער את הנזק, קבל הדרכה באתר "שמור עיניך".

גיוס בנות וקידוש השם
ש: אני יודעת שכל הרבנים מתנגדים לגיוס בנות, אבל הייתי רוצה להתגייס לא מתוך דווקא, אלא כדי לעשות קידוש השם?
ת: לא כל אחד מגדיר מה זה קידוש השם, אלא ריבונו של עולם.  וכאשר אדם עושה עבירה בלי שכופים עליו, זה חילול השם.  ואדרבה, אם אדם פורש מעבירה מפני ציווי הבורא, כגון יוסף הצדיק, הרי זה קידוש השם.  רמב"ם יסודי התורה ה י.

ציטוטים חרדים
ש: למה הרב מביא גם ציטוטים מספרים חרדים ולא רק מספרים לאומיים-דתיים?
ת: לא תתגודדו. אל תעשו אגודות אגודות. התורה אחת היא.

מחילה מרבו
ש: נפטר רב שהיה ר"מ שלי בהיותי בישיבה תיכונית לפני שנים רבות ואז עשיתי מעשי קונדס רבים נגדו. האם לילך על קברו לבקש מחילה?
ת: הוא כבר מחל. אלא יש ללמוד תורה לעילוי נשמתו.

כסף למקובלים
ש: יש דבר כזה לתת כסף למקובלים כדי לזכות לישועות ולכפר עוונות?
ת: יש עניין לתת כסף לישיבות כדי לאפשר לימוד תורה וזו מצווה, אבל אין מקור לתת סכומי כסף לרבנים, וכאשר בא שאול לשמואל הנביא נתן לו דבר זעיר.  שמואל א ט ח.  ולצערנו עם ישראל מלא מסכנים שנתנו כסף רב לרבנים תמורת הבטחה לישועה והם עדיין בצרתם ובלי כספם.  ויש רבנים עם עשרות ומאות מיליונים.  ד' ירחם.  עיין באתר פורבס (הרבנים המובילים במיליוני שקלים: 1300. 750. 350. 160. 100. 90. 75 – מ"צ).

הכנה לצבא
ש: מה הדרך הרוחנית להתכונן לצבא?
ת: לקרוא פעמים רבות מסילת ישרים.  וכן בצבא עצמו.

מרן הרב קוק
ש: למה דווקא שיטת מרן הרב קוק?
ת: הוא היחיד שכתב מסילת ישרים של העם הקם לתחיה.

שירת זמירות באולפנא
ש: מה יעשה מנהל פנימיה של בנות ששרות זמירות בסעודת שבת והוא חייב להיות נוכח בסעודה?
ת: הנאה שבאה לו בעל כורחו.  פסחים כה.

השפעה על האומה
ש: כיצד אני יכול להיות משמעותי ולהשפיע על האומה?
ת: א. אדם צריך להיות עניו ולא מתנשא לראות עצמו משפיע על אחרים, אלא להתאמץ לתקן עצמו.  ב. כל מעשה טוב של אדם, כל לימוד תורה, משפיע על האומה, הן באופן גלוי, הן באופן סמוי.  עיין נפש החיים א א.

כמה ללמוד תורה
ש: כמה זמן ביום אדם חייב ללמוד תורה?
ת: הכי הרבה כפי יכולתו הגופניות והנפשית.  אור שמח ריש הלכות ת"ת.

שינוי מקום לברכה
ש: אם אני אוכל ויצאתי מן הבית, האם עלי לברך שוב?
ת: כן.  זה דין שינוי מקום.  שו"ע או"ח קעח.  מ"ב הקדמה שם.  ואם זו סעודה על לחם אינו מברך שוב.  שו"ע שם א. גם ספרדים.  בא"ח בהעלותך ב.  כה"ח שם אות א ואות יד.  אבל מחדר לחדר באותו בית, אינו מברך.  מ"ב שם ס"ק יב.

הרהורים אסורים
ש: מה אני אשם אם הרהור אסור פתאום קופץ לי לראש?
ת: אין בזה עוון בתנאי שאתה דוחה אותו מיד. דרך פיקודיך לה.

קריעה בפיג'מה
ש: האם אבל על אביו או אמו חייב לקרוע בפיג'מה?
ת: לא.  אינו נחשב בגד כבוד (נטעי גבריאל אבלות א נה יב – מ"צ).

נטילה לנכנס לשירותים
ש: אם אני נכנס לשירותים כדי לקחת משהו מהארונות שם, אני חייב בנטילת ידיים?
ת: אם לשירותים יש עוד תפקידים, כגון כיור, ארונית, מדפים, אינו חייב בנטילת ידיים.  פס"ת ד יט.

משגיח שחזר בו
ש: משגיח כשרות נתן הכשר על סחורה, על סמך זאת המוכר קנה סחורה והעביר לקונה.  אז המשגיח סילק את ההכשר (גילה שיש חרקים), והקונה מסרב לשלם על הסחורה (פטרוזיליה) האבודה. מי צריך לספוג את ההפסד?
ת: המשגיח, מדינא דגרמי, כי המוכר סמך עליו כדי לקנות.

טיפול זוגי בתערובת
ש: אני מטפל זוגי, ובא אליי זוג של יהודי וגוייה. לטפל? לסרב? לקבל ולקלקל?
ת: לא לקבל כלל.

נגע בנעל גומי
ש: האם רק הנוגע בנעל של עור חייב בנטילת ידיים או גם בנעל של גומי?
ת: גם של גומי, בגלל הלכלוך שמצטבר בהליכה.  רבבות אפרים דלא כאבני ישפה (שו"ת רבבות אפרים ד ט ג.  שו"ת אבני ישפה ו א ב – מ"צ).

הריגת היצר הרע
ש: דוד המלך הרג את היצר הרע שלו, אבל מנגד מלמדים שהיצר הרע הוא חיוני באדם ושיש לשלוט עליו ולא להורגו?
ת: זו מדרגה מעל מדרגת דוד המלך, והלואי ונזכה בקצת מן הקצת במדרגה שלו.

חולצת בסיס
ש: האם אני יכולה ללבוש חולצה מעל חולצת הבסיס אבל שלא מכסה אותה לגמרי?
ת: לא.  כיון שחולצת הבסיס צמודה לגוף היא נחשבת כגוף עצמו.  עיין ש"ך וב"ח יו"ד שמ (וכן חכמת אדם שער השמחה קנב ו.  וכן פסקו גדולי הדור אשכנזים וספרדים – מ"צ).

דבש מפירות שביעית
ש: אם דבורים ניזונים מפרחי הדר שיש להם קדושת שביעית, האם יש לדבש קדושת שביעית?
ת: לא.  זה עובר שינוי (עיין תשובת הרב על דבורים שניזונו מחלב שאין הדבש חלבי.  שו"ת שאילת שלמה ג קעז – מ"צ).

קשת בענן
ש: איך זה שלפני המבול לא היה קשת בענן?  האם העולם השתנה?
ת: כן סבר הרבי מליובאוויטש האחרון.  אבל הרמב"ן כותב שגם לפני כן היה, אלא שאז נקבע לאות ברית.  "זאת אות הברית אשר אני נותן".  בראשית יב יז ("עניין הקשת שנתחדש אחר המבול דווקא.  דלפני המבול היה העולם בלתי מזוכך, ולכן היו העננים באופן שאין אור השמש יכול לחדור אותם כדי שיראו אותו על ידם, ולכן לא היה אפשר שיהיו גוני הקשת, משא"כ אחר המבול, שעל ידו נזדכך העולם, נעשו העננים קלים יותר, באופן שאור השמש יכול להיות נראה על ידם בגווני הקשת".  שיחת שבת להרבי מליובאוויטש פרשת נח תשמ"ג – מ"צ).

גזל שינה
ש: מה המקור לגזל שינה אם אני מפריע לזולת לישון?
ת: ונגזלה שנתם.  משלי ד טז.  וכן ספר חפץ חיים ופעליו ח"ג דף קה שגוזל ממנו מנוחתו.  אבל באופן פשוט, זה מפני שאסור לצער את הזולת, שנאמר ואהבת לרעך כמוך.  שו"ת שבט הלוי ז רכד.

נטילה לכוסס ציפורנים
ש: מי שכוסס ציפורניו כל הזמן צריך ליטול ידיו כל פעם?
ת: יש להקל.  פס"ת ד כא.

אכילה כל היום
ש: האם אכילה כל היום היא רק בעיה בריאותית או שיש בכך גם בעיה רוחנית מוסרית?
ת: ודאי זו שפלות.  "אמר רב אחא בר יעקב: בתחילה היו ישראל דומין כתרנגולים שמנקרים באשפה עד שבא משה רבנו וקבע להם זמן סעודה".  יומא עה ב.  "היינו שאוכלין תמיד מעט מעט".  מהרש"א בפירוש תרנגולים שמנקרים באשפה.

עלייה מצרפת
ש: האם לא הגיע הזמן לצאת בקריאה ליהודי צרפת לעלות לארץ בגלל הטרור?
ת: א. הגיע הזמן כבר יותר ממאה שנה, ולא בגלל הטרור, אלא מפני שזו ארצנו.  ב. לא לצאת ידי חובה בקלות על ידי קריאה אלא בעזרה לעולים במציאת מגורים, עבודה ומקומות חינוך לילדים.

סרט מלוכלך של מפלגה
ש: ראיתי סרט מלוכלך לקראת הבחירות של הבית-היהודי.  מה לעשות?  איך למחות?
ת: שום דבר.  אם תתחיל למחות על כל דבר מלוכלך במדינה לא תגמור.  אלא צריך להוסיף אור ואמונה.  אז ממילא יחדלו.

סרט לא נקי לקראת הבחירות
ש: יש סרט של הבית-היהודי עם נשים לקראת בחירות, ממש מזעזע, אבל חשבתי אולי זה מה שצריך כדי לקרב חילוניים?
ת: אין צורך לקרב חילוניים לענייני נשים.  לצערנו הם די שם.  אלא יש לקרב אותם לקדושה ולטהרה, וזה מה שנשמתם משתוקקת.

ברוך אתה ד'
ש: מה המובן שאני מברך את ד'?  האם הוא צריך את הברכה שלי?  אפשר מקור?
ת: הודאה שד' הוא מקור כל הברכות.  שו"ת הרשב"א א תכג.  חי' אגדות מהרש"א ברכות ז א.  עין יעקב שם.  נפש החיים שער ב.

הסתכלות על אישה
ש: האם איסור הסתכלות על אישה הוא דין או חומרא? אפשר מקורות?
ת: דין. מ"ב עה סק"ז. ביה"ל רכה ד"ה אפי'. נתיבות לשבת כא.  אג"מ או"ח א מ. פלא יועץ ערך ראיה. וראיה בעלמא לפי תומו, יש אוסרים מן הדין, חיד"א פת"ע עז כ א, מהרש"א מכות כד א, ויש אוסרים מצד המוסר או לאדם חשוב, מ"ב שם סק"ז. ובמקומות החייבים כיסוי, גם ראיה בעלמא בלא כוונה אסורה. שם.

חוטי ציצית סבוכים
ש: אם חוטי הטלית הקטן סבוכים, אפשר ללובשו כך, אם ממהר?
ת: יש להפריד לפני כן, שיהיה כל חוט בפני עצמו. אבל אם בגלל זה יאחר לתפילה, אין צריך לדקדק בזה. שו"ע או"ח ח ז. מ"ב יח. ביה"ל ד"ה להפריד.

אותות ומופתים
ש: אם יש אדם שעושה אותות ומופתים, זה הוכחה שהוא מקובל גדול?
ת: הפוך.  אם יש תלמיד חכם גדול וקדוש, אפשר להאמין בסיפורי מופתים עליו.  עליות אליהו.  וגם אז לא עליהם תפארתו (עליות אליהו, הקדמת מעלות הסולם הערה יט בשם הגר"ח מוולוזין – מ"צ).  וכן אין המופתים הוכחה על הנבואה אלא קודם כל יש להיות אדם לעילא ולעילא.  רמב"ם יסודי התורה ("ולא כל העושה אות ומופת, מאמינים לו שהוא נביא.  אלא אדם שהיינו יודעים בו מתחילתו שהוא ראוי לנבואה, בחכמתו ובמעשיו.  הלכות יסודי התורה ז ז. ועיין שם ח א – מ"צ).  והאריך בזה האדמו"ר מסטמר שלא להאמין בעושי מופתים וגם כתב זאת בשם הגר"א ("עכ"פ חזינו מכמה מקומות בדברי הרמב"ם ז"ל, שהיה מפחד לעשות יסוד מן מופתים.  וכמו שכתב הגר"א ז"ל, בס' אדרת אליהו פ' ראה, עה"כ 'כי יקום בקרבך וגו' ונתן לך אות או מופת', דמופת הוא שינוי הטבע, והוא לשון פיתוי, כי שינוי הטבע מפתה לב האדם להאמין דברי המפליא לעשות.  וכבר היו כמה נביאי הבעל ומשיחי שקר, שהטעו את העולם במופתים, ועשו חורבנות נוראות, עד שזמן רב לא היה יכולת אף בידי גדולי הדור האמיתיים להציל את העם".  ויואל משה סא.  "דורנו הדור של עיקבא דמשיחא הוא הדור של שכחת התורה שאמרו חכז"ל.  ודרך הבעש"ט הק' נשתכח לגמרי מהדור, וכל מי שרוצה ליטול את השם להנאתו ולטובתו אומר זה דרך הבעש"ט כחפצו ורצונו.  וחסרי תבונה מתחשבים עם סיפורי מעשיות שרובם ככולם שקרים וכזבים, ומשתנים מפה אל פה בשינויים מן הקצה אל הקצה. ואם אלו השקרים נכתבו אח"כ בספר, סוברים שהוא ספר תורה.  וכבר כתב הרמב"ם ז"ל באגרת תימן, על איזה ענין שחלק עליו, וז"ל: שראוי לך לדעת שהדברים האלה וכיוצא בהם שוא וכזב, ולא יהיה לך לראיה לפי שתמצאם כתובים בספרים, שהמכזב כמו שהוא מכזב בלשונו, מכזב בקולמוסו, ואין זה נמנע עליו, עכ"ל".  שם קעה – מ"צ). 

מנה חמה בשבת
ש: מותרת מנה חמה בשבת?
ת: יש מרכיבים לא מבושלים כלל או לא מבושלים די הצורך, לכן יש איסור בישול.  אבל אפשר כלי שלישי או עירוי כלי שני לאשכנזים, וקל וחומר לספרדים.  בספר שש"כ א נז בשם הגרשז"א מחמיר בגלל התבלינים רק בעירוי כלי שלישי.  וכן אין לאסור מדין מכה בפטיש.  ביה"ל שיח ד ד"ה והדחתן.  אמנם אם נוצרת בלילה עבה שאינה נשפכת כגון אורז או פירה, יש איסור לש.  שש"כ ח כה (ועיין שו"ת יביע אומר ג כא.  שו"ת יחוה דעת ג כב – מ"צ).

לשאלות ותשובות נוספות באתר:  www.havabooks.co.il קרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק

חכמת שלמה - ספר קהלת